Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, farkındalık yaratın, unutmayın!
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya
Alzheimer Hastalığında yeni tedavi molekülü AZELİRAGON

Alzheimer Hastalığında yeni tedavi molekülü AZELİRAGONAlzheimer Hastalığında yeni tedavi molekülü AZELİRAGON

Erken evre Alzheimer hastalarında Azeliragonun zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını gösteren çalışma Uluslararası Alzheimer Konferansı/2016, Toronto’da sunuldu.

Azeliragon beyindeki RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) blokeridir. Yani Glycationun
bağlandığı reseptörleri(RAGE) bloke ederek Glycationun bağlanmasını engeller. Sağlıklı beyinde az miktarda RAGE vardır. İltihabi durumlarda ise sayısı artar. Alzheimer hastalarında yapılan otopsi incelemelerinde RAGE sayısının hastalığın evresi ile orantılı olarak arttığı saptanmıştır. RAGE sayısının fazlalığı beyin hücrelerini etkilediği gibi beyindeki kan damarlarının fonksiyonlarının bozulmasına da neden olur.

Yapılan preklinik çalışmalar göstermiş ki; RACE bloke edilerek fonksiyonları azaltıldığında beyinde biriken Beta Amiloid plakları ve Tau yumakları azalmaktadır. Azeliragon aynı zamanda Alzheimer hastalığında beyinde görülen inflamasyonu da (iltihabi reaksiyonu) azaltmaktadır.

Şimdi biraz da çalışmanın dizaynından ve nasıl yapıldığından bahsedeyim. Çalışmaya hafif veya orta evre Alzheimer hastalığı tanısı olan 399 hasta alınmıştır. Bu hastalar aynı zamanda çalışma süresince Alzheimer için kullanılan diğer ilaçlarını da almaya devam etmişlerdir.

Hastalar iki gruba ayrılmıştır;

1. Azeliragon tedavisi alanlar: Bu grup da ikiye ayrılmıştır;
a. Yüksek doz tedavi alanlar: 6 gün boyunca 60 mg, daha sonra 18 ay boyunca 20 mg alanlar
b. Düşük doz tedavi alanlar: 6 gün boyunca 15 mg, daha sonra 18 ay boyunca 5 mg

2. Plasebo tedavi alanlar: Bu grup ise ilacın etkisini test amaçlı yapılmıştır. Hastalar Azeliragona benzeyen ancak içinde herhangi bir molekül bulunayan haplar almışlardır.

Hastalar çalışmaya başlarken zihinsel düzey açısından ADAS-cog11 ile test edilmişlerdir. Belli aralıklarla aynı test ilerleme olup olmadığını anlamak için tekrarlanmıştır. 18 ay sonra çalışma sonuçları değerlendirilmiştir. Azeliragon alan grup, Plasebo alan gruba kıyasla daha az zihinsel gerileme göstermiştir. Özellikle erken evre Alzheimer hastaları ilaçtan daha fazla fayda görmüştür.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Larry Altstiel’in görüşleri ise şöyledir; “Azeliragon Beta Amiloid plakları ve Tau yumakları ile birlikte bunların sebep olduğu iltihabi durumu azaltan önemli bir moleküldür. Geliştirilmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.”

Çıkan pozitif sonuçlar vTv İlaç firmasını yeni bir Azeliragon çalışması yapmaya motive etmiştir ve Azeliragon için STEADFAST adında Faz 3 klinik çalışma başlatmışlardır. Bu çalışma ABD ve Kanada’da 91 merkezde aynı anda yürütülecektir.

Yeni çalışmanın sonuçların merakla bekliyor ve yakından takip ediyorum…