Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, farkındalık yaratın, unutmayın!
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya
Alzheimer

AlzheimerAlzheimer

Toplumda en sık görülen demans türüdür. Öyle ki tüm demanslar içerisindeki oranı % 70'e yakındır. Öncelikle bellek işlevlerinin kaybı ile başlar. Bunun bir erken evresi olan ''Ilımlı Kognitif Yıkım'' olan hastalarda öncelikle kişi kendisinde bazı değişiklikler hisseder. Eskiye oranla bellek performansında düşüklük fark eder. Bu tanıyı alan hastaların yaklaşık yarısı Alzheimer Hastalığına ilerlerken diğer yarısı belli bir düzeyde yıkımla hayatına devam eder. Ancak ''Ilımlı Kognitif Yıkım'' evresinde hastalar genellikle tanı almazlar. Alzheimer Hastalığının tedavisi bir ekip işidir. Ekip içerisinde hasta yakınlarının rolü çok büyüktür. Hasta yakınlarının bilinçlenmesi en az ilaç tedavisi kadar önem arz etmektedir.