Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, farkındalık yaratın, unutmayın!
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya
Baş Ağrılarının Tedavisine Genel Yaklaşım

Baş Ağrılarının Tedavisine Genel YaklaşımBaş Ağrılarının Tedavisine Genel Yaklaşım

Baş ağrılarının tedavisi tanıya ve kişiye göre değişmektedir. Eğer baş ağrısı tümör, damarsal bozukluk gibi nedenlerden kaynaklanıyorsa öncelikle nedeni ortadan kaldırmak gerekir. Ancak daha sıklıkla karşılaştığımız baş ağrısı türü gerilim tipi baş ağrısı ya da migrendir. Bu iki tür baş ağrısında da tedavi iki çeşittir. Birincisi atak tedavisi, diğeri profilaktik tedavi. Atak tedavisi o andaki ağrıyı geçirmeye yönelik yapılan tedavidir. Profilaktik tedavi ise ağrıların sıklık ve süresini azaltmak için uygulanan tedavi biçimidir. Gerilim tipi baş ağrısının atak tedavisinde bildiğimiz klasik ağrı kesiciler verilmektedir. Ancak ağrı kesici kullanma sıklığı artıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Eğer ağrı kesiciler çok sık (ayda üç-dörtten fazla) kullanılıyorsa, ayrıca başka bir baş ağrısı türü olan ‘’Ağrı kesici kötüye kullanımı baş ağrısı’’ da gelişebilir. Bu durum hem hastanın hem hekimin işini çok zorlaştırır. İlaçlara yanıt artık azalmaya başlamıştır. Baş ağrısı komplike hale gelir. Profilaktik tedavide ise antidepresanlar kullanılır. Genellikle hastaya bunu açıklamak zordur. Depresyonu olmadığı halde neden antidepresan kullanmak zorundadır? Bunu hastaya açıklamak gereklidir. İnanmadığımız bir tedaviye güvenmemiz de mümkün değildir. Antidepresanlar depresyonda kullanıldığı gibi gerilim tipi baş ağrısı ve migren de de etkinliği kanıtlanmıştır. Bu nedenle gerekli görüldüğü takdirde baş ağrısında da doktor kontrolünde olmak koşuluyla kullanılabilir. Migrenin tedavisini de yine atak tedavisi ve profilaktik tedavi olarak ikiye ayırabiliriz. Atak tedavisinde klasik ağrı kesiciler veya migrene özel bir ağrı kesici olan triptan türevi ilaçlar kullanılır. Triptan türevi ilaçlar da fazla kullanıldıkları takdirde ‘’Ağrı kesici kötüye kullanımı baş ağrısı’’ geliştirebilirler. Aynı kurallar migren için de geçerlidir. Migren profilaksisinde antidepresanlar ve bazen antiepileptikler, bazen de kalp ritm düzenleyici bazı ilaçlar kullanılabilir. Hastalar özellikle antiepileptik kullanımına başlanınca endişelenirler. Epilepsi yani halk arasında bilinen deyimiyle ‘’Sara’’ hastalığı olmadığı halde neden bu ilacı kullanmak durumunda kalırlar... Hastanın epilepsi hastası olmadığı, migren ağrılarının sıklık ve şiddetine göre profilaktik tedavide antiepileptik kullanılabileceğinin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasında fayda vardır. Bu tür ilaçlar hemen etkilerini göstermezler. En az 20 güne ihtiyaçları vardır. Daha önce de belirttiğim gibi baş ağrılarının tedavisi hem hekim hem de hastanın sabır ve sebatini gerektirir.