Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, farkındalık yaratın, unutmayın!
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doc. Dr. Sevda Sarıkaya
Unutmak Normal bir Durum mudur?

Unutmak Normal bir Durum mudur?Unutmak Normal bir Durum mudur?

‘’Son günlerde fazla unutkan oldum’’ oldukça sık duyduğumuz bir cümle sanki... ‘’Bence normal ben de o kadar unutuyorum’’. Bu da en sık duyduğumuz yanıt gibi değil mi? Birileri unutuyor, ve diğerleri de kendi unutkanlıklarını ona örnek göstererek karşısındakini rahatlatmaya çalışıyor. İnsanoğlu bazı sorunlar karşısında savunma mekanizmaları geliştirmek durumundadır ki ,sonrasında daha az sıkıntı yaşasın. Bu açıdan yaklaşırsak, her konuda kendimize ait savunma mekanizmalarımızın olması aslında iyi bir şeydir. Ama bunlar yaklaşmakta olan bir hastalığın habercisi ise biraz tedbirli davranmakta yarar var. Unutkanlığın yaş gruplarına ve kişilerin kendi fiziksel durumları ve başka hastalıklarına göre birçok sebebi olabilir. Birçok psikiyatrik durum, aynı anda birden fazla işi yönetmek durumda kalmak, hayatımızda ani değişen birşeylere ayak uydurmaya çalışmak, vücudumuzda bazı vitaminlerin eksikliği, bazı hormon değişiklikleri bu duruma sebep olabileceği gibi yaklaşmakta olan Alzheimer Hastalığının ilk habercisi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Nedeni anlayabilmek için kişiyi kendi özelliklerine göre değerlendirmek gerekir. Burada önemli olan nokta şudur ki, kişi kendinde öncesine kıyasla bir farklılık seziyorsa, önceden unutmadıklarını unutmaya başladıysa, artık bu durum onu hafiften rahatsız etmeye başladıysa bu durum önemsenmelidir. Özellikle 65 yaş üstü Alzheimer Hastalığı açısından riskli gruptur. Biliyor muydunuz ülkemizde tahmini olarak 450.000 Alzheimer Hastası olduğu düşünülmekte ancak bunların sadece 100.000 kadarı hekime başvurmaktadır. Başvuru yapanların çoğu da orta-ileri evre hastalardır. Hedefimiz geri kalan 350.000’i evre çok ilerleyip, yaşam kalitesi çok düşük hale gelmeden saptayabilecek şekilde topluma bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşlanma konusunda ülkemizdeki bilinci geliştirmek olmalıdır.